Webové stránky MŽP

Ministerstvo životního prostředí je složitou továrnou na informace. Tyto informace jsou v resortu životního prostředí rozptýleny v řadě informačních zdrojů, které jsou různým způsobem řízeny, mají různý formát a různou dostupnost. Nelze je snadno uložit do nějakého systému řízení obsahu nebo podřídit jednoduchému firemnímu redakčnímu systému.

Společnost SYSNET navrhla a implementovala sofistikovaný publikační systém koncipovaný na architektuře orientované na služby (SOA). Publikační systém, kterým je řízena prezentace informačního obsahu na webových stránkách MŽP, dokáže registrovat a publikovat v podstatě libovolné informační zdroje, pokud splňují předem stanovená pravidla.

Webové stránky MŽP vyhovují podmínkám pro přístupnost, požadovaným pro weby veřejné správy.

Publikační systém vytvořený naší společností učinil z webových stránech MŽP faktický veřejný portál, který je připraven pro další růst. Je to dáno jak použitou robustní profesionální technologií, tak otevřenou architekturou. Odezva, přístupnost a použitelnost webových stránek MŽP se po našem zásahu výrazně zlepšily.