Profil společnosti SYSNET s.r.o.

Společnost SYSNET působí na trhu od roku 1992.

Jsme ryze česká firma, která se zaměřuje na organizační poradenství. Naše schopnost Vám pomoci se opírá o dlouholeté zkušenosti se zaváděním standardních postupů, metodologií řízení znalostí, řízení a vizualizací informací a řízení jakosti. Máme také dlouholeté zkušenosti s analýzou procesů a jejich optimalizací.

Provádíme ve spolupráci s vysokými školami vlastní výzkum praktické využitelnosti procesů řízení informací a znalostí v organizaci práce a pro zvyšování efektivity organizace. Výsledky tohoto výzkumu jsme úspěšně aplikovali v několika našich komerčních projektech.

Našimi klienty jsou tuzemské i zahraniční organizace ze soukromé i státní sféry. Za úspěch naší společnosti nepovažujeme jen dosažení zisku, ale smyslem naší práce je plná spokojenost našich klientů.

Je zřejmé, že v dnes nemůže žádná firma nebo státní organizace dobře fungovat bez maximálního využití dovedností řízení, a to nejen ve finančním slova smyslu. Pokud chce firma nabízet kvalitní služby zákazníkům, pokud chce úřad veřejné správy poskytovat hodnotnou službu občanům, musí bezpodmínečně využívat dostupnou informační podporu svých procesů, která je založena na řízení znalostí a na řízení jakosti. Na tomto principu staví společnost SYSNET své služby. Naším záměrem je podpořit Vaši organizaci v její snaze dosáhnout vyššího stupně efektivnosti přesně cílenými službami, konzultacemi a podporou řídicích činností a organizace práce.