Procesní audit Ministerstva životního prostředí

Procesní audit je podrobná analýza podnikových procesů z hlediska organizačního, funkčního, procesního a informačního. Slouží nejvyššímu vedení organizace ke zjištění, zda je organizace schopna efektivně vykonávat své poslání a dosáhnout cíle specifikované ve strategii.

Procesní audit je obvykle následován projektem transformace nebo zdokonalení procesů, který optimalizuje organizaci práce v organizaci a v případě potřeby zavádí formalizované procesní řízení organizace.

Společnost SYSNET provedla na Ministerstvu životního prostředí procesní audit, který zjistil schopnost ministerstva efektivně vykonávat své poslání (působnost). Na základě našich zjištění a doporučení ministerstvo činí organizační opatření, jejichž cílem je zvýšení efektivity státní správy v ochraně životního prostředí.