IST 2000-28077 Premathmod

Cílem projektu bylo zlepšení metod přístupu k datům a statistické anylýzy v procesech přesného zemědělství (Precision Farming). Přesné zemědělství je nová zemědělská technologie navržená pro sledování, analýzu a řízení rostlinné výroby za účelem optimalizace nákladů a dopadů na životní prostředí. Základním principem technologie je přesné řízení pozice výsevu a sadby. Pro všechny procesy přesného zemědělství vzniká velké množství dat, které slouží k řízení těchto procesů. K dispozici byla data naměřená za několik let. Pro lepší porozumění všem těmto procesům je třeba zdokonalit přístup k těmto datům a provést jejich analýzu. Matematická analýza těchto dat může přinést novou kvalitu do všech procesů přesného zemědělství. Skutečnými uživateli této technologie jsou farmáři a zemědělští manažeři.

Hlavním úkolem společnosti SYSNET v tomto projektu bylo navrhnout a ověřit optimální postupy, které pomohou farmářům optimalizovat nasazení technologií přesného zemědělství do rostlinné výroby z pohledu ekonomiky i ekologie, a zabudovat tyto postupy komplexního systémového řešení problému.