Vybrané realizované projekty

Vybrali jsme několik typických projektů, které dobře charakterizují naše odborné zaměření a ilustrují naše know-how.

Procesní audit MŽP - Společnost SYSNET provedla na Ministerstvu životního prostředí procesní audit, který zjistil schopnost ministerstva efektivně vykonávat své poslání (působnost). Více informací ...

eKLEP – Úřad vlády České republiky ve spolupráci s firmou SYSNET vytvořil systém typu e-Government, který citelně usnadňuje oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a kanceláří prezidenta republiky. Více informací....

Registr CITES - CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. SYSNET v těsné spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vytvořil ucelený systém typu e-Government, který umožňuje výkonným, vědeckým i kontrolním orgánům sledovat a kontrolovat obchod s ohroženými druhy. Více informací....

Transformace CENIA - Ojedinělý projekt reinženýringu podnikových procesů ve veřejné správě, na kterém má společnost SYSNET významný podíl. Více informací ...

PREMATHMOD - Projekt Evropské komise Premathmod byl zaměřen na zvýšení efektivity zemědělské výroby prostřednictvím implementace nových technologií v oboru přesného zemědělství (Precision Farming). Více informací ...

Web MŽP - Sofistikovaný univerzální publikační systém ve spojení s moderní technologií a otevřenou architekturou. To je modernizace webových stránek MŽP, kterou máme na svědomí. Více informací...

IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění. Informační systém pro zveřejňování dokumentace integrovaného povolovacího řízení. Systém umožňuje naplnit zákonnou povinnost veřejné správy plublikovat detailní informace o povolování provozu zařízení, která by mohla nějak znečišťovat životní prostředí. Více informací ...

IRZ - Společnost SYSNET se svými zkušenostmi a znalostmi podílela na vytvoření a realizaci koncepce Integrovaného registru znečišťování, který dnes umožňuje sledovat znečišťování životního prostředí nikoli jen z úzkého pohledu složek životního prostředí, ale jako celek. Pracovníci SYSNET v roli projektových managerů a odborných konzultantů řídili vytvoření tohoto komplikovaného systému na zelené louce. Více informací ...