Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný registr znečišťování je veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy. Dále obsahuje informace o přenosech těchto látek v odpadech nebo odpadních vodách. Integrovaný registr znečišťování je nástrojem technické ochrany životního prostředí.

Ohlašovací povinnost do IRZ plní uživatelé registrované látky, kteří ji vypouští do vody, ovzduší, půdy, nebo v přenosech sledované látky (viz příloha č.1 k novelizaci vyhlášky č.368/2003 Sb.), v množství shodném nebo vyšším než udává ohlašovací práh.

Společnost SYSNET se významnou měrou podílela na koncepci a vzniku tohoto systému. Pracovníci naší společnosti řídili projekt až do chvíle, kdy byla vyhodnocena první dávka ohlašování a výsledný systém byl převeden do produkčního režimu. Společnost SYSNET navrhla rovněž procesní model centrálního ohlašování, na jehož základě byla vytvořena tzv. Centrální ohlašovna jako jediné místo, kam jsou předávány ohlašované údaje a kde je poskytována odborná a metodická podpora integrované registrace znečišťování.

Integrovaný registr znečišťování je dnes jedinečným nástrojem k informování veřejnosti o znečišťování životního prostředí.

Ilustrace případů užití Centrální ohlašovny